เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 สมัครสมาชิกใหม่?

 
 

เว๊บลิ้งค์
 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 

สถิติการเข้าใช้งานเว็บรายงานทางสถิติ

รายงานทางสถิติ

R01: ผู้ป่วยอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า

แยกตามพวงบริการ
แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วยบริการ
 

R02: ผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีการวินิจฉัยภาวะสติปัญญาบกพร่อง

แยกตามพวงบริการ
แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วยบริการ
 

R03: ผู้ป่วยอายุ 1-18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะออทิสติกสเปกตรัม

แยกตามพวงบริการ
แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วยบริการ
 

R04: ผู้ป่วยอายุ 3-18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมาธิสั้น

แยกตามพวงบริการ
แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วยบริการ
 

R05: ผู้ป่วยอายุ 6-18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

แยกตามพวงบริการ
แยกตามจังหวัด
แยกตามหน่วยบริการ


ระบบสารสนเทศพัฒนาการและจิตเวชเด็ก

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ © 2014 All rights reserved.